Prima pagina     Carte de oaspeti   Contact  

  Primăria

  Servicii publice

  Informatii publice

  Jibou

 
Google
   
In acest site In web

 
 
 
 
 Primăria Jibou
Procese Verbale  > octombrie 2011 > Procesul Verbal nr.52
 
Procese verbale ale Consiliului Local
din luna: anul:
Caută in Procese Verbale Consiliului Local
• Procesele Verbale ale Consiliului Local din anul 2011 luna octombrie
 
Procesul Verbal nr. 52 din 25.10.2011
PROCES VERBAL Incheiat azi, 25 octombrie 2011, in sedinta Consiliului Local Jibou

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                        PROCES VERBAL

                           Incheiat azi, 25 octombrie 2011, in sedinta Consiliului Local Jibou

 

 

 

            Sunt prezenti la ședință toți cei 17 consilieri  in functie.

           

            D.na secretar constata prezenta si  legalitatea constituirii sedintei. Supune la vot conținutul procesului verbal din ședința anterioară. Se aprobă în unanimitate.

            Dl.primar prezinta prevederile legale privind convocarea sedintei si supune la vot ordinea de zi cu completarea acesteia cu:  proiect de hotarare privind rectificarea bugetului si în locul informării d ela punctual 8 de pe ordinea de zi să fie proiect de hotărâre pentru aprobarea scoaterii la concurs a două posture de director financiar și director medical la Spitalul orășenesc Jibou.

Ordinea de zi cu completările propuse de dl.primar se  aproba in unanimitate.

 Dl prima propune ordinea de discutare a proiectelor de hotărâre.

            Dl.Bujor Ioan, ales presedinte de sedinta prin HCL nr.87 din 27 septembrie 2011, preia conducerea lucrarilor.  

Sunt onorat să conduc ședința și consider că punctele de pe ordinea de zi sunt sensibile,  vizeaza interesele comunitatii si sper intr-o abordare responsabilă.

Propune intrarea in ordinea de zi asa cum a fost completata si aprobata in unanimitate de voturi.

-         proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2012 pentru aparatul de specialitate al primarului, Poliția locală și evidența persoanei.

Dll.primar expunere de motive: acest aparat de functionare trebuie aprobat anual, posturile sunt aceleasi, nu sunt modificari. De fiecare dată când sunt  îndeplinite conditii de promovare a unor funcționari venim in sedinta CL si numai după ce se sunt îndeplinite toate prevederile legale. La promovare în clasă sau treaptă, salariul creste foarte puțin, nesemnificativ.

D.na Teglas Rodica, referent resurse umane prezintă raportul de specialitate:  potrivit prevederilor legale anual trebuie aprobat de Consiliul Local. Acest Plan vizează  transformarea posturilor pentru promovararea in treapta si grad pt. functionarii publici care au vechime de 3 ani in functie, iar  pentru promovare în clasă acei functionari care au absolvit studii superioare în anul în curs si au licenta. Trebuie sa avem aprobate aceste modificari in statul de functii dar numarul de posture rămâne  acelasi.

Dl.Bujor: se modifică atribuțiile funcționarilor care au dobandit licenta? Raspunde d-na Teglaș: da, atribuțiile se extind, au un grad mai mare de complexitate.

            Din partea comisiei de specialitate nr. 3 se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot. Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.86/2011

-         proiect de hotărâre privind aprobarea premierii cu câte 200 lei a familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie.

Dl.Primar: expunerea de motive: dorim să avem continuitate în acest demers de aceea am initiat proiectul de hotarare pentru cuplurile care în 2010 și pana la finele lui 2011 sarbatoresc 50 de ani de căsătorie. Nu sunt multer aceste familii, de la starea civilă s-au scos un număr de 15, dar vor mai fi câteva care s-au căsătorit în altă parte dar au domiciliul pe raza orașului Jibou.

            Din partea comisiei de specialitate se prezintă aviz favorabil. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr. 87/2011

-         proiect de hotarare privind virari de credite

Dll.primar expunere de motive: banii care nu i-am cheluit trebuie virati in alt cont. Banii cu care nu mai putem asfalta in centru, deoarece nu se  reuseste să se așeze bine terenul, îi lăsăm pâna la anul. Lucrarea este in garantie si numai la anul vom invita  constructorul să mai intervină unde va fi cazul. In aceasta situatie, vă propun să virăm de aici fondurile la la:  ajutoarele pentru incalzirea locuintelor cu lemne pt. beneficiarii de ajutorul social o singura data pe toata perioada de iarna pentru a nu mai fi sancționați că nu respectăm legea în acest sens. O parte din banii pentru incalzire ne vin si de la bugetul de stat,. dar avem obligatia să  achităm acesti bani: 25.000  lei  până la sfârșitul lunii. De asemenea propun virarea la Biblioteca a sumei de  1500 lei pentru programul de calculatoare, abonament si o parte la incalzire. Mai avem nevoie de bani la premierea casatoriilor de 50 de ani.  La invatamant trebuie să virăm bani pentru procurarea  cauciucurilor  de iarna la microbuzurile pentru transportul elevilor la cele două școli,  la Liceu mai au nevoie de bani pentru naveta. La Grupul scolar au nevoi la Internat. Trebuie bani si la reteaua de supraveghere elevilor, respective montarea camerelor de luat vederi;  s-a mai cheltuit de asemenea cu unele modificari la Internat prin amenajarea unor săli de clasă, din lipsa acestora la Grupul Școlar. Aveau nevoi mai mari dar numai atat putem la această dată. La Gradinita Prichindel  sunt subordonate si celelalte două grădinițe, s-a discutat cu conducerea și acolo se pot descurca până la sfârșitul anului. La anul vor avea nevoi mai mari și atunci vom avea în vedere acest lucru. La activitatea de  salubrizare nu mai avem bani de motorina, trebuie sa facem o analiza comparativă cu anul trecut, de asemenea s-a mai scumpit si motorina. Vom vedea unde se mai poate reduce consumul deoarece nu

ne-am incadrat in prevederile bugetare de aceea trebue să efectuăm unele virări. Vă voi informa concret  asupra situației la această activitate după ce voi analiza toate documentele.

D.na Opris raport de specialitate privind virările de credite pe capitole și articole.

Dl.Almas:la cultură,  servicii recreative, ce reprezintă? Dl.primar răspunde:premierea celor cu 50 de ani de căsătorie.

Dl.Bujor:vor fi premiați cei care au implinit 50 de ani în acest an? Dl.Primar: pentru că până în 2010 au fost premiați se vor premia cei care au aniversat 50 de ani de căsătorie în 2010 si 2011.

            Din partea comisiei de specialitate se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot. Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.88/2011

-         proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru extinderea rețelei de încălzire centrală în Ambulatoriul Spitalului orășenesc Jibou.

 

Dl.primar expunere de motive: sunt probleme de urmarire a proiectelor derulate, trebuie luate lucrurile mult mai in serios. Se putea să nu se mai vină in sedintă cu această solicitare dacă se lucra responsabil.  Prin proiectul de reabilitare a Ambulatoriului au ramas două cabinete fara incalzire deoarece nu s-a prevăzut acest lucru în proiect.  Nu aș vrea să mai am astfel de situatii. Este neplăcut.

D.na  ing. Pop Mariana: s-a întâmplat acest lucru deoarece în cele 2 cabinete au functionat  cabinete particularen de stomatologie.Proiectul implementat nu se putea aplica și la cabinete particulare. După multe insistente, cele două cabinete au fost eliberate, dar medicii din aceste cabinete au luat calorifierele, centrala termică si geamurile pe motivul că a fost investiția lor.  De aceea  au intervenit acele modificari la proiect și trebuie alocat bani. Se cunoștea această situație.

Dl.Primar:  nu este o justificare plauzibilă, termenele s-au schimbat, nu intreleg de ce a ramas în proiect  vechea centrala de incalzire din aceste două cabinete, atata timp cât aparținea acestor cabinete paritculare. Nu sunt justificate  motivele.  Proiectantii plătiti scump trebuie să fie urmariti cum lucreaza. Eu am spus să facă proiectul legal. Câte proiecte din cele realizate au fost la care să nu avem tot felul de probleme? Si aceste probleme u fost majore, nu minore ca sa le putem rezolva fara sa mai cerem aprobare de fonduri în Consiliul Local?  Nu cred că a venit vreun proiectant să spună că rămâne centrala veche. Un proiectant si o șefă  de investitii trebuie să stie ce probelme sunt și să  dea solutii.

D.na Pop Mariana:  proiectantii mi-au spus că au discutat cu dumneavoastră toate situații.

Dl.Bujor: aceste probeleme sunt consecintele hotărârilor adoptate în vechile consilii locale prin care au dat cabinetele medicale din Ambulatoriu la medici privați  si acum

s-au intamplat aceste necazuri. Noi, Consiliul Local  trebuie sa adoptam hotărâri corect și responsabil, după analize profunde.

Dl.Primar:  așa este, dar proiectantii care iau bani multi nu vin să informneze ce lucrari se impun, iar cei care au atribuții să-i urmărească nu o fac.

D.na Indreieș:  nu este prima data când se întâmplă așa.  Cu toate proiectele s-a intamplat asa. A greși este omenește,  a spus d.na Pop cand au fost probleme la podul de la Rona, dar  este vorba totuși de bani . Cand observati  o situatie  dificilă trebuie să o prezentati d.lui primar și să se decidă. Nu se poate veni pe fiecare proiect cu greseli. Trebuie să ne asumăm răspunderea  pentru greseli.

D.na Pop:  La Rona nu s-a întâmplat nimic. Proiectul nu s-a aprobat decât pentru Punte pietonală și Consiliul Local a hotărât să se dea bani pentru a se realiza podul. Se cunoaște că  a fost singura soluție pentru a se realiza podul peste Someș, dacă Consiliul Local  nu aproba bani nu se putea face pod, numai punte pietonală, așa cum prevedea proiectul accesat pe Ordonanța 7.

Dl.Primar:  trebuie să ne asumăm  greselile si trebuie să lucrăm mai responsabil, nu trebuia să lipsească din proiect încălzirea vreunui cabinet  din Policlinică, toată clădirea trebuia prinsă la instalația de încălzire.

D.na Buda: nu inteleg cum este cu proiectele. Stiu că un proiect trebuie bine analizat. De exemplu: pentru un proiect cu parcuri frumoase, se angajeaza un proiectant si se face licitatie și din câte oferte sunt se alege oferta care corespunde cerințelor.  Sunt uimită

de gardul de la parcul din centru. Cine o vazut proiectul pt. spatii verzi ca sa vedem daca corespunde?  Este deficitar.  Eu am o suspiciune  cu alegerea proiectantilor cum că aveti legatură cu aceștia. Vă rog să mă lămuriti.  De ce toate sunt aiurea?

D.na Pop: nu înțeleg de ce mă acuzați?

D.na Buda:vă acuzam de lipsa de interes.

D.na Pop : la spatii verzi era un singur proiectant în zonă, unul din  Oradea cu care a lucrat si Simleul sau Cehu.  Nu a fost in Zalău proiectant de spatii verzi.  S-a  depus un proiect la Fondul de mediu si era un studiu de fezabilitate si un proiect tehnic, domnul consilier.Almas  stie acest lucru . In prima faza nu a fost aprobat, dupa aceea s-a aprobat  finanțarea. Am fost cu dl.primar si ni s-a dat lista cu ce cuprinde, fântani, gard, acolo scria gard verde.  Sunt  în județ localități care nu au accesat proiecte, de exemplu Cehu  a accesat un singur proiect, aici dacă am accesat mai multe sunt probleme.

Dl.Primar.: scria gard cu plasă. Și când a fost facut Studiul de Fezabilitate trebuia: gard ornamental pentru imprejmuirea parcului si s-a mers la ințelegere. Decât să tot greșim mai bine nu mai accesăm nimic.

Dl.Almas. de ce trebuie mai multi bani?

Dl.viceprimar: când s-a inceput lucrarea, am avut discutii cu d.na Cristea care nu vroia sa elibereze cabinetul, atunci a fost o discutie cu proiectul, nu puteam prinde corpuri noi,  am prins reabilitare la coltul vechi, iar restul in discutie cu conducerea spitalului  s-a spus ca nu trebuie incalzire noua.  Deci, s-a prevăzut numai reparație, nu se putea prevedea incălzire. Iar la cele doua cabinete au fost probeleme.

Dl.Primar: proiectul nu a fost fezabil, nu trebuia să lipsească din proiect instalația de încălzire din  cele doua cabinete, centrala oricum era veche nu putea rămâne .

Dl.vicperimar:Proiectantul colaboreaza cu noi si ce spunem noi face. Caloriferele erau  bune.    Dl.primar. nu s-a lucrat cu responsabilitate.

Din partea comisiei de specialitate se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.89/2011

-         proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

Dll.primar expunere de motive: este vorba de alocarea a 30000 lei  pentru extinderea instalației de încălzire în cele două cabinete medicale din Ambulatoriu, chiar dacă nu accept greselile din proiect, acum trebuie să se realizeze încălzirea. Apoi este vorba de bani pentru achiziționarea și înregistrarea autoturismului aprobat prin programul Rabla.

D.na raport de specialitate

            Din partea comisiei de specialitate se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot. Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.90/2011

-         proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului local cu suma de 6500 lei repartizată de Ministerul Sănătății cu destinația  Spitalul orășenesc-dotări.

Dll.primar expunere de motive: trebuie sa lămurim o situatie- Spitalul orasenesc este în  subordinea Consiliului Local  și Primăriei. D.na manager Boldea trebuie să ceară aprobare pentru  orice investitie face cât de mica. Chiar de aici apar probleme si trebuie evitate discutiile inutile. Trebuie să cunoaștem tot ce se intâmplă.  Să nu mai fie discutii si grupuri de opinii  pentru a influenta intr-un fel sau altul hotărârile Consiliului Local  si a primarului.  Suntem bine intentionați pentru buna  functionare a  Spitalului orășenesc și manifestăm interes pentru cei  100 de angajati, dar nu este bine să venim cu tot felul de discutii si probleme influențabile sau amenințătoare. Daca se fac sau  apar unele greșeli de catre noi sau spital,  trebuie rezolvate. S-au alocat bani pentru dotari, s-a știut de ei dar nu  s-au primit. Acum s-au primit și  pentru că s-a modificat legislatia si banii spitalului, ca și a școlilor,  trec  prin bugetul Consiliului Local, de aceea  trebuie să ne majorăm bugetul local cu acesti bani si apoi sa-i viram la Spital.

D.na Opriș Dorina:  raport de specialitate In luna mai a fost o Hotărâre de Consiliu  pentru suplimentarea banilor la Spital, dar acum au intrat banii în bugetul local si de aceea trebuie sa  adoptam hotarare de rectificare a bugetului

Dl.Vincze: cu contribuția de 5% din bugetul local care este situația?

D.na Boldea: de la Direcția de sănătate publică mi s-a spus că nu-mi virează în cont  banii alocați  pana nu se pun si 5% din bugetul local. Prezinta aceste prevederi legale Pana acum am primit banii direct de la Minister, dar acum nu ni-i vireaza pana nu se dă cota de 5% din bugetul local.

Dl.Primar:  nu este obligatoriu. Nu avem posibilitate și nu știam la momentul adoptării bugetului pe 2011 că veti face dotari la Spital. Trebuie sa va descurcati cu cei 65 mii lei primiti de la Ministerul Sănătății. Acum nu avem de unde să mai alocăm bani. Daca nu va fi de ajuns vom cauta de unde sa facem rectificare, de la administratie, învățănt, de unde să reducem?  Acum vă viram cei 65 mii lei.

D.na Boldea. Lista de investitii la inceputul anului  trebuie avizata de Consiliul Local. Trebuie să se aloce contribuția de 5% din bugetul local, altfel nu primesc banii d ela Direcția de Sănătate Publică. Asa mi s-a spus.

D.l Primar:  Consiliul Loc al nu a promovat un proiect pentru dotări la spital ca să fim obligați să contribuim cu 5% din bugetul local.  Aici este vorba de unele dotări și vă transferăm banii alocați pentru aceste dotări. Trebuie sa conclucrati cu noi,  nu să fiti contradictoriu cu noi.

D.na Buda: domnule Bujor, sunteti de specialitate, nu ne lamuriti cum stau lucrurile la Spital? Am înțeles că dotarile sunt de 70 mii lei nu de 65, de ce cere mai mult d.na Boldea? 

Dl.Bujor. nu cunosc mai multe, dacă se doresc lămuriri suplimentare, o comisie să analizeze această situație.

Dl.Primar: la o investitie promovata de Spital si Consiliul Local  trebuie sa contribuim cu 5%, dar acestia sunt bani dati de Minister prin Ordonanață de Guvern pentru imbunatatirera dotarilor. Explicația  d.nei manager că nu-i primeste în cont până nu-i mai virăm din bugetul local 5%  nu stă în picioare.

D.na Coman:  dl.primar a spus că noi venim cu propuneri pentru proiecte la Spital, dar nu  sunt de accord  deoarece d.na manager stie ce trebuie sa se faca la Spital. Acum daca pretul dotărilor este stabilit  și de la DSP  i se spune că trebuie  și 5% din bugetul local, atunci cred că așa este.

D.na Buda:  Primarul spune că suma aprobata și alocată ajunge pentru dotări.

D.na Boldea: am negociat foarte bine orice investiție, este prima data cand nu mă încadrez deoarece suma totala este de 70 mii lei. Oricat am negociat nu am putut mai ieftin, de accea solicit si contribuția locslă de 5%.

Dl.Opris Alin: deci cereți  pe lângă suma alocată de 65 mii încă 5% respective 32 mii, dar restul până la 50 de unde îi aveți?

D.na Boldea: din venituri proprii, dar eu nu pot sa platesc decat ce am in buget, de aceea voi veni in Consiliul Local  să mai solicit. Mă lupt pentru acest Spital.

Dl.Primar: ca și ordonator principal  de credite, prin dispozitia primarului,  se pot aproba   virări de credite în limita bugetului Spitalului, de la cheltuieli materiale la dotările respective, dar nu din bugetul local deoarece nu avem posibilități. Trebuie să înțelegeti și așa să vă gospodăriți. Ati dat si bonuri de masă, foarte bine, trebuie avut grijă de personal, și de dotările din Spital,  dar numai în limita posibilităților financiare.

D.na Boldea: aprobati cât doriti, dar eu trebuie să vă informez și  să susțin problema Spitalului. Solicit potrivit prevederilor legale și a informațiilor primate de la DSP.

Dl.primar:  contabilitatea Primăriei cunoaste lucrurile, cunoaște prevederile legale, dar daca sunteți suspicioasă și ne spuneți că  ne atrageti atenția nu este de bine, asta înseamnă că nu colaborați cu noi și că nu țineți cont de ceea ce vă spunem noi.  Banii dumneavostră alocați de Ministerul Sănătății sunt in contul Primîriei si vi-i transferam la Spital  imediat ce se adoptă această hotărâre

D.na Coman:  propun să se aprobe si cei 32 mii  pe care îi solicită d.-na Boldea care spuneți că se vor vira prin dispozitie de la cheltuieli materiale.

D.na contabil Opriș: Spitalul a mai depus un raport pentru  virari de credite de la reparatii curente la cheltuieli de capital în valoare de  5000 lei, exact pentru aceasta diferenta si se va face dispoziția de virări de credite,  vor avea banii de care au nevoie.

            Din partea comisiei de specialitate se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul de hotarare așa cum a fost inițiat cu suma de 65 mii lei subvenții de la bugetul d estat pentru aparatură medicală la Spitalul orășenesc. . Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.91/2011

-         proiect de hotarare privind scoaterea la concurs a doua posturi de conducere la Spitalul orășenesc Jibou

Dl.Primar:  Legea din 2006  prevede un comitet director la spital format din: manager, director medical si director financiar. Această lege a suferit modificari, nu mai spune concret că avem nevoie de aceste posturi. Noi trebuie să hotărâm dacă pentru actul medical care se desfășoară în Jibou  este nevoie  sau nu nevoie de angajarea a încă două funcții de conducere la Spital.  Aceste posturi presupun si cheltuieli de personal mai mari. Dumneavoastră decideti cum ar fi mai bine. Toti ne dorim ca acest spital să se mențină și să funcționeze cât mai bine, dar nici nu ne convine că d.na manager nu convocă Consiliul de Administrație lunar sau mai des pentru a analiza problemele Spitalului. Nu ne-a informat nimeni de natura cheltuielilor, s-au dat bonuri de masa, nu este un lucru rău, dar să se tina seama de buget. A discutat si cu d.na Marincas directoarea de la DSP și  nu s-au lamurit toate lucrurile. A fost si d.na consilier Babos prezentă și așa s-a spus că Consiliul Local  coordoneaza activitatea Spitalului. Trebuie să li se dea drepturile cadrelor medicale dar trebuie sa vedem si complexitatea atributiilor si structurile și activitățile adiacente,  nu cumva să cheltuim mai mult.

D.na Coman: referitor la funcția de director financiar, aveti contabil șef, nu este suficient?

D.na Boldea:  legea este modificata prin Ordonanță de Guvern care spune că rămâne

comitetul director. In toate spitalele exista. Acum semneaza contabilul sef dar am dat explicatii când am avut control pentru că  nu exista director financiar. Sunt legi care prevăd obligația raportului directorului financiar. Eu sunt acoperită dacă am Hotărârea Consiliului Local. Nu pot sa fac nimic fara acordul Consiliului Local. Daca nu sunteti de acord am justificare. La director medical nu as da sporuri salariale. Este nevoie de acest post mai ales că trebuie incheiate contracte/protocoale medicale, eu nu sunt de specialitate. Sunt demersuri legale,  ramane la latitudinea dvs. Ar presupune cheltuieli de personal mai mari  dar sunt necesare aceste posturi

Daca ar ocupa postul de director financiar cineva din interior nu s-ar mai angaja

nimeni pe acel post, ci ar face acelasi lucru care-l face acum dar ar fi pe functia prevazuta de lege, de director financiar.

Dl.Pimar: daca la concurs vine un cadru medical din afara spitalului, trebuie sa-l platiti?

D.na Boldea: numai după ce aș avea discutia cu dvs. aș organiza concurs. Aș pune conditii sa fie din Spital.

Dl. primar: legea nu vă permite să puneți astfel de  restricții când organizați un concurs.

Referitor la directorul economic,  să se  aducă o  informare exacta cât s-a cheluit cu salarii si cheltuieli materiale pentru a face o analiza periodica si corecta. Pana acum nu am fost informati.

Dl.Primar: aduceti un proces verbal cu ultimatumul primit de la forurile superioare pentru aceste functii.

D.na Babos: a mai fost director economic la Spital, cu cat ar creste cheltuielile cu inca 2 persoane de conducere? Răspunde d.-na manager, aproximativ 2000 lei.

D.na Boldea: eu daca fac informare verbal nu se tine seama, daca fac in scris nu este bine că cer prea mult. Directorul economic a plecat in pensie, managerul anterior a fost schimbat din functie si pana acum neavand bani suficienti mi s-a parut greu să solicit acest lucru, dar acum ma obligă forurile superioare.

Dl.Opris: in primul rand asupra oportunității acestor posturi trebuia sa se discute în Consiliul de Administrație mai întâi. Nu porniti de la premise greșită că  postul de director financiar îl va lua contabila actuala, va veni cineva din afara si vom plati si director finanaciar și contabil șef.

Dl primar:  aceasta precizare am facut-o in urma cu 6 luni. I-am spus si d.nei contabil șef că există șansa să vină pe acest pst  cineva din afara. Si în cazul directorului  medical daca vine cineva si castiga trebuie angajat.

D.na Indrieș: daca din 2006, Spitalul a funcționat fara aceste 2 posturi, să  lăsăsm să primiti dvs. ultimatum, să vedem ce se intâmplă. Mi se pare normal să decidem functie de complexitatea activității spitalului. Propun să nu aprobăm aceste posturi de conducere și să asteptam ultimatele pe care le veti primi dvs.; după aceea vom hotărî.

Dl.primar: daca analizam in urmă, când a apărut această lege, nu era Consiliul d Administrație și Spitalul nu era subordonat Consiliului Local. Daca se poate să aprobăm numai postul de dirctor economic să aprobăm și  dacă se poate face restrictii să nu vină cineva din afară. Eu nu  cred ca se pot face astfel de discriminări.

Dl.viceprimar:  cele 2 posturi, eventual dir. economic se va rezolva, dar director medical se solicita, sa spuna d.na Boldea despre aceasta.  Riscăm să se închida.

D.na Boldea: avem categoria  4 cu conformare, iar cu 1 ianuarie 2012  putem să fim in 4 sau declasificare.  In 5 in seamana o sectie de ginecologie cu medic si circuit cu paturi, o sectie de anestezie si terapie intensivă si nu este nici la Zalau. Am făcut demersuri legale pt. a rămâne în categoria în care suntem. Se spune ca se vor taia din paturi. Noi am avut în acest an categ.  4 cu o finantare deosebita, dar nu stim cum va fi de la 1 ian. 2012.

Dl.viceprimar: nu putem colabora cu medicii din Policlinica pentru a ne încadra în categorie? D.na Boldea  nu se acceptă. Sectiile care se cer sunt foarte costisitoare.

Dl.primar: chiar de aceea să ne luăm noi răspunderea să nu tot încărcăm schema. Daca intram in 5 vom fi mai slab finantati s nu vor fi bani. Interesul comun este sa functionam ca si acum, să ne mentinem, și eventual  să ne  îmbunatatim actul medical, nu numărul de personal.

D.na Coman: Consiliul Local  si Primaria sa facem eforturi pentru a mentine spitalul deschis. Eu as prefera să se scoata la concurs aceste posture de conducere, dar Consiliul Local hotaraste.

Dl.Opris:  la Primarie nu este director finanaciar, atunci la Spital?

D.na Teglas: este post vacant de multa vreme, dar nu l-am scos la concurs din cauza austerității bugetului.

Dl.viceprimar: să hotărâm ce e mai bine pentru Spital, dacă vor crește cheltuielile prin aceste angajări,  va castiga Spitalul?  Nu merge bine acum activitatea? Trebuie alta conducere?

Dl.Primar: ne-am luptat mult să funcționeze acest Spital și în continuare dorim să funcționeze, desi se merge tot pe reduceri de paturi.

            Dl.președinte de ședință  supune la vot aprobarea scoaterii la concurs a celor 2 posturi de conducere. Se înregistrează 1 vot pentru(d.na Coman), 3 abțineri (Almas Babos,  Holdis) și 13 voturi împotrivă. Nu se adoptă hotărârea.

Dl.Bujor consider că discutiile au fost pertinente, eu am fost neutru lăsând  la latitudinea Consiliului  Local hotărârea.Nu am dorit să influențez cu nimic.

            In continuare se dă cuvântul d.nei manager  Boldea pentru a prezenta  informarea pentru  noii indicatori de performanta. Acesti indicatori se modifica functie de modificarile bugetare, bugetul aprobat si pentru cheltuieli de personal. Am vorbit cu d.na Sandor de la finante, si a spus ca Primaria trebuie să ceara o majorare de plafon pentru Spital pt. cheltuielile de personal în lunile noiembrie si decembrie.

            Dl.primar: datorita necolaborarii cu Primaria ați ajuns în aceasstă situație, v-am avertizat ca la inceputul anului cand aprobam bugetul sa veniti cu nevoile financiare și cu o marja in plus să aprobam. Acum din bugetul local trebuie sa luăm de la alte actvitati pt. Spital deoarece Spitalul ne-a cerut  cu 800 mii lei mai mult față de bugetul  actual. Cheltuielile de personal ale Spitalului trebuie majorate cu încă 300 de mii  deoarece nu a ajuns plafonul. Ati dat tichete de masă deși  nu s-a stiut la începutul anului dacă ajunge  plafonul pentru toată perioada. Sporurile si tichetele se dau pe baza analizei bugetare. Nu s-a făcut cu rapundere.  S-a terminat plafonul si până la o rectificare de buget de la Finanțe trebuie să luam de la alte activitati ale orasului.

D.na Boldea: a spus d.na Sandor de la Finanțe  că nu trebuie sa dati de la Primarie, ci să solicitati de  la finante.

Dl.primar: eu doresc să nu rămână fără salarii personalul spitalului, dar nu ați planificat bine bugetul, acum dacă  nu primsc banii de la Finanțe trebuie sa iau de la Primarie sau de la învatamant si să dau la Spital  pentru a nu rămâne fără salarii și când vor veni bani de la Finanțe îi voi pune la loc. Banii de la Finanțe vin pentru întreg bugetul local și trebuie repartizați pe activități.

D.na contabilOpriș: d.na Sandor a spus ca majoreaza fondurile pe total oras cu 850 mii, dar nevoile sunt de 1100 mii.D.na Sandor a facut prognoza, dar încă nu sunt bani. Va trebui sa luăm din alta parte  și să dăm la Spital. Unitatile de învatamant nu au bani pentru salariile din 10 noiembrie  și pentru  decembrie, handicapatii nu mai au fonduri; este greu. Demersurile sunt făcute la Ministerul Finanțelor  pentru suplimentarea fondului de salarii pe oraș (învățământ, sănătate și asistenți personae cu handicap), dar trebuie să aveți răbdare.

Dl.primar: trebuie sa faceti analize pertinente. Nu am avut atâtea probleme în ultimii ani cu Spitalul câte sunt acum, mai și  discutati urât și nejustificat la adresa deciziilor primarului. Primaria si Consiliul Local  doreste binele Spitalului, dar sunt reguli care trebuie respectate. De aceea dacă va fi obligatoriu, voi convoca o ședință extraordinară a Consiliului Local pentru a aloca bani la Spital, dar să se înțeleagă și să se știe că sunt bani din bugetul local. Ne străduim să funcționeze Spitalul și să li se plătească salariile la cei 100 de angajați. Acesta este punctul nostru de vedere și  acesta trebuie adus la cunoștință, nu alte opinii greșite, răuintenționate, neadevărate.

Dl.Bujor, președinte de ședință:  discutiile sunt profesioniste, Consiliul Local ia  act de acestea  și asigură de sprijin și loialitate Spitalul, cât și  învățământul,  administrația publică locală.

-         proiect de hotarare privind rectificarea bugetului.

Dl.Primar. expunerea de motive:  la Grupul Scolar O.Goga s-au depasit încasarile la internat, au crescut veniturile, de aceea trebuie suplimentat la partea de venituri cu 5600 lei.  Sunt banii lor, dar trebuie trecute prin bugetul local, asa este si la Spital.

Se supune la vot. Se aproba in unanimitate. S-a adoptat HCL nr.92/2011.

-         proiect de hotarare privind alegerea presedintelui  de sedinta.

Se propune și se aprobă în unanimitate dl.Muresan Augustin pentru funcția de președinte de ședință în luna noiembrie 2011. S-a adoptat nr.93/2011

Diverse:

Dl.Csatlos: nu se poat negocia mai bine pretul  la cauciucurile de iarna?

Dl.Primar: se va ocupa de această problemă dl.viceprimar.

Dl.Almas: sunt masini abandonate in parcari si nu este bine,  și așa sunt puține parcările în oraș. Ar fi bine să amenajati un loc unde sa se duce aceste masini.

Dl.Primar: în sedintele de lucru saptamanale s-a discutat această problemă și s-au facut demerseruile: au fost identificate, au fost atenționați  în scris si in 48 de ore se vor ridica. Am luat masuri.

Dl.Opris Alin: garantia lucrarii pe str. Odorheiului cat este? Drumul trebuie refacut peste 2-3 luni si se va face tot din banii Primariei. De aceea a pus problema responsabilitatii semnarii contractelor, garantiilor. Cand se vor mai face astfel de lucrari sa se faca cu  mai multa responsabilitate.

Dl.viceprimar: vom lua legatura cu Hidroconstructia, cel care a turnat asfaltul nu-i singur de vină, noi am pus ceva piatra acolo.

Dl.Almas: cat a cost pe Primărie aceasta stradă?

Dl.Viceprimar: 3 miliarde  pentru Odorheiului  si T,Vladimirescu

Dl.Primar: știam de la inceput ca vor fi probleme, dar nu se mai putea circula în zonă. Dinspre intersectia cu Caramidari curge canalizarea pana la SMA si din partea catre Odorheiului vine pantă libera si apoi se pompeaza pe Ronei, nivelul apei freatice fiind la 4 m;  a fost greu cu fixarea caminului. Si aceasta este o greseală de proiectare si constructorul a avut cheltuilei suplimentare.  Aceasta portiune facandu-se mai tarziu nu

s-a putut tasa bine, de asemenea si acele traversari au fost lasate dar nu se putea să nu facem asfaltarea pana in capat, fiind o solutie de compromis.  Acesti bani care i-am folosit ii vom primi de la Consiliul Judetean. Trebuia un proiect mai bun, dar in zonă a fost dezastru. Are si Hidrocontructia vina, nu a facut lucrari de calitate, dar atat s-a putut face.  La  primăvară îi vom chema sa vedem unde se mai poate reface.

Dl.Bujor: stadiul drumului pe strada Traian, s-a rezolvat reabilitarea? Dl.Primar: prin proiectul drumuri si autostrazi, cu Doja, Garii, ei il fac ei il executa, pe tronsoane. Proiectul a venit foarte greu, le soseste pe tronsoane. Pe Traian trotuarele si canalele pluviale a spus că sunt prinse, dar nu stiu exact cum stau lucrurile.

Dl.Viceperimar: santurile si podetele vor fi prinse, trotuarele nu stiu,

Dl.Almas: tot despre  firma care face drumul spre Zalău  este vorba?

Dl.Primar: drumul judetean Romanasi Benesat este prins la 3 firme. Cel de la Rastoci Zalau se face de firma Paco.

Dl.Craciun:  iluminatul public pe str. Parcului,  nu sunt bine rationalizate becurile, la începutul străzii sunt două, apoi nu mai sunt. Să se pună mai rare dar să fie și la intersecția cu str. Teilor. Pe str. A. Iancu sa se puna sens unic.

Dl.primar: cu sensul unic numai dupa ce vom face sistematizarea cartierului Avram Iancu se poate. Cu becurile, dl.viceprimar se va ocupa.

D.na Babos: la Cuceu de la vale spre Biserica nu este niciun bec.

Dl. Primar: dacă nu arde niciun bec în zonă, înseamna că este o problemă de la RENEL. Vom vorbi cu ei.

            Dl. Bujor Ioan, președinte de ședință, constată că problemele înscrise pe ordinea de zi s-au epuizat și declară închisă ședință.

 

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETAR ORAȘ,

                           Bujor Ioan                                                                 Opris Maria

 

 
 
  Anunţuri
Parcul Industrial Jibou
Parcul industrial este destinat dezvolterii de unităti econo-
mice care să desfasoare acti-
vităti industriale nepoluante
... detalii
Formulare online
www.e-guvernare.ro permite descarcarea tipizatelor utilizate in relatia cu diferite institutii publice

Prefectura judetului Sălaj

 
 
© Indecosoft Baia Mare si Primaria Jibou